Rezervace: Vlakem za Mikulášem do Třebelovic

 
Pravidla: souprava SVD-JZM v Jemnici
  • Cena místenky pro jednu osobu v jednom směru je 10 Kč.
  • Rezervace na Mikulášský vlak končí v pátek 2.12.2016 ve 12:00.
  • Rezervovanou místenku je možné vyzvednout u průvodčího na nástupišti nejpozději 10 minut před odjezdem vlaku. Poté nevyzvednutá rezervace propadá. 
  • Prodej jízdenek ve vlaku.
  • Regionova
  • Ve vlacích neplatí jízdné, slevy a režijní výhody ČD a jiných dopravců.
  • Kapacita vlaku je omezená.
  • Samotná jízdenka nezaručuje místo k sezení.

 

V tomto systému si objednáváte pouze místenky (doklady zaručující místo k sezení). Místenka držitele neopravňuje k jízdě vlakem, vždy je třeba k ní zakoupit i jízdenku (jízdní doklad opravňující k jízdě vlakem).

 

Jízdenku cestující obdrží u průvodčího ve vlaku. V případě, že má cestující zarezervovanou místenku, obdrží ji od průvodčího na nástupišti před vlakem.

 

K rezervaci nabízíme tato místa:

  • pro úsek Mor. Budějovice - Třebelovice a zpět je k dispozici 80 míst k sezení v soupravě Regionova Českých drah.
  • pro úsek Jemnice - Třebelovice a zpět je k dispozici 40 míst v uzavřené a vytápěné části soupravy SVD-JZM. Po vyčerpání rezervací je možno využít místa k sezení (22) i stání (20) v otevřené části soupravy.

 

mapka Mikulášské jízdy

 Rezervace Mikulášský vlak 3.12.2016

Své dotazy a připomínky adresujte na svd-jzm@seznam.cz