Rezervace: Vlakem za Mikulášem do Třebelovic

 
Pravidla: souprava SVD-JZM v Jemnici
  • Rezervace umožňuje přednostní nástup do neobsazené soupravy - cestující si z neobsazených míst může vybrat podle počtu rezervací místo k sezení, ale rezervace nevytváří nárok na konkrétní sedadlo.
  • Rezervace je bezplatná.
  • Rezervace na konkrétní vlak končí den před jeho odjezdem ve 12:00
  • Cestující s rezervací je povinen nastoupit do soupravy nejpozději 10 minut před odjezdem vlaku, poté již není na rezervace brán zřetel a do soupravy je umožněn nástup i cestujícím bez rezervace.
  • Rezervace je platná pouze tehdy, pokud cestující obdrží potvrzení rezervace e-mailem.
  • Prodej jízdenek probíhá průvodčím ve vlaku, popř. při nástupu
  • Ve vlacích neplatí jízdné, slevy ani režijní výhody ČD/SŽDC a jiných dopravců.
  • Kapacita vlaku je omezená, průvodčí může při jejím dosažení ostatním cestujícím přepravu odřeknout.Regionova

K rezervaci nabízíme tato místa:

  • pro úsek Mor. Budějovice - Třebelovice a zpět je k dispozici 80 míst k sezení v soupravě Regionova Českých drah.
  • pro úsek Jemnice - Třebelovice a zpět je k dispozici 40 míst v uzavřené a vytápěné části soupravy SVD-JZM. Po vyčerpání rezervací je možno využít místa k sezení (22) i stání (20) v otevřené části soupravy.

 

mapka Mikulášské jízdy

 Rezervace Mikulášský vlak 2.12.2017

Své dotazy a připomínky adresujte na svd-jzm@seznam.cz