Rezervace místa ve výletní soupravě SVD-JZM

 
Pravidla: souprava SVD-JZM v Jemnici
  • Cena místenky pro jednu osobu v jednom směru je 10 Kč.
  • K rezervacím je určeno celkem 38 míst, což odpovídá počtu míst v uzavřených oddílech soupravy SVD-JZM. Cestující s místenkou mají přednostní nástup a můžou si tedy vybrat místo k sezení v uzavřeném, nebo i otevřeném oddíle.  Po vyčerpání rezervací je možno využít dalších míst k sezení (22) i stání (20).
  • Rezervace pro konkrétní jízdu končí v poslední kalendářní den před jízdou ve 12:00.
  • Rezervovanou místenku je možné vyzvednout u průvodčího na nástupišti nejpozději 10 minut před odjezdem vlaku. Poté nevyzvednutá rezervace propadá. 
  • Prodej jízdenek ve vlaku.
  • Děti do 6 let jsou převáženy zdarma.
  • Na zvýhodněné jízdné mají nárok děti do 15 let, osoby starší 70 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP-P.
  • Ve vlacích neplatí jízdné, slevy a režijní výhody ČD a jiných dopravců.
  • Kapacita vlaku je omezená.
  • Samotná jízdenka nezaručuje místo k sezení.

 

V tomto systému si objednáváte pouze místenky (doklady zaručující místo k sezení). Místenka držitele neopravňuje k jízdě vlakem, vždy je třeba k ní zakoupit i jízdenku (jízdní doklad opravňující k jízdě vlakem).

Pokud budou místenky vyprodány, neznamená to, že kapacita vlaku je naplněna. Nemůžeme však v takovém případě zaručit, že bude pro vás místo k sezení, či že se v případě velkého zájmu do vlaku vejdete.

 

Jízdenku cestující obdrží u průvodčího ve vlaku. V případě, že má cestující zarezervovanou místenku, obdrží ji od průvodčího na nástupišti před vlakem.

 Rezervace místa v uzavřené části soupravy

Své dotazy a připomínky adresujte na svd-jzm@seznam.cz