Poblíž přejezdu v Mor. Budějovicích

Poblíž přejezdu v Mor. Budějovicích