Vyhlídkový Výletní vlak SVD-JZM

nevšední zážitek v malebné krajině jihozápadní Moravy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmonogram jízd pro rok 2018 právě připravujeme. Děkujeme za pochopení.

Co při cestě uvidíte?

Po opuštění moravskobudějovického nádraží se trať krátkým stoupáním odpojí od trasy původní Severozápadní dráhy do Znojma a opustí západní okraj Moravských Budějovic. Nenápadným mostkem překoná vlak říčku Rokytku, přičemž zároveň podjíždí nejdelší silniční viadukt na Vysočině. Vpravo v polích lze spatřit areál židovského hřbitova. Vlak překoná rozvodí Rokytky a Jevišovky a nejstrmějším klesáním na trati (20‰) dorazí do zastávky Jackov—východiště do rekreační oblasti Kosová. Následuje nejdelší stoupání na trati (1.5 km), ve kterém můžeme ještě v dálce pozorovat panorama Mor. Budějovic. Vlak projíždí romantickým zářezem s borovicemi a po chvíli dorazí do zastávky Dědice. Kdysi zde bývala kusá kolej s nákladištěm pro dřevo z pily. Náročné stoupání v obloucích za Dědicemi nás dovede k nejvyššímu bodu na trati. Odtud vlak pozvolna klesá k Rácovicím do údolí Bihanky. Vlevo se nám otevírá pohled na dominantu kraje - kostel ve Velkém Újezdě. V údolí Bihanky mineme malebnou skupinu nových rybníků a po krátkém stoupání již míjíme zahrádky v Třebelovicích. Vlak opatrně překříží silnici do Jemnice a zastaví ve stanici. Nádražní budova je zachovaná v téměř původním stavu a nákladiště s manipulační kolejí sloužilo do konce 80. let minulého století. Cestou dále k Jemnici vlak zahouká před přejezdem silnice do Mladoňovic (rodiště Husova současníka Petra z Mladoňovic) a před námi se rozvíjí pohled na zalesněný Inženýrský kopec nad Jemnicí. Po několika obloucích vlak dorazí do zastávky Lhotice. Již předtím tušená Jemnice se na chvíli schová za obzorem. Po krátkém stoupání se ale vlak vyšvihne na náhorní planinu a v prudkém pravém oblouku napřímí svůj směr již bez okolků k Jemnici.

 

 

Vypravení vlaku na objednávku

Základní přehled cen:

Jemnice - Mor. Budějovice a zpět: 6 000,- Kč 

Jemnice -Třebelovice a zpět: 3 000,- Kč

SLEVA pro dětské kolektivy!

 

Zobrazit podrobný ceník 2017

 

Vlak je nutno objednat minimálně 2 týdny předem na termíny, které nekolidují s plánovanými jízdami. 

Kapacita 60 / 40 osob (léto / zima)

 

Poptávka Výletního vlaku SVD-JZM

Mašinkárna v Mor. Budějovicích

  • Mašinkárna je malé muzeum s funkčním modelovým kolejištěm ve velikosti H0 včetně úzkokolejky, osvětlených domků, hradů a dalších miniatur.
  • Najdete ji v nádražní budově v Moravských Budějovicích, jedné z cílových stanic výletního vlaku. Provozní dny v roce 2017 jsou 25.2. a 27.12.
  • Pro skupiny, školky a výlety je možno otevřít i v jiný termín po předchozí domluvě na tel. 777 282 048. Další info najdete na www.train-model.net
  • K návštěvě Mašinkárny lze pro skupiny objednat i jízdu výletního vlaku v trase Jemnice - Moravské Budějovice nebo Moravské Budějovice - Třebelovice a zpět.