Souprava míjející odjezdové návěstidlo

Souprava míjející odjezdové návěstidlo