22.4. Jemnice, příprava Singrovky na zahájení provozu, foto Martin Kouřil

22.4. Jemnice, příprava Singrovky na zahájení provozu, foto Martin Kouřil