20.4. Dědice - Rácovice, foto Václav Kopečný

20.4. Dědice - Rácovice, foto Václav Kopečný