Dědice, foto: Václav Kopečný

Dědice, foto: Václav Kopečný