Jednání na radnici města Znojma se zástupci Jihomoravského kraje

05.04.2018 16:06

Dne 14. 3. 2018 proběhla na znojemské radnici schůzka zástupců města, Jihomoravského kraje a SVD-JZM k problematice rozvoje železniční dopravy na Znojemsku, kde byla požadována podpora kraje ve věci dokončení revitalizace trati Břeclav - Znojmo a vypsání studie na spojení Znojma s Brnem.

Okrajově byla také probrána problematika zavedení spěšných vlaků v relaci Znojmo - Břeclav a Znojmo - Jihlava (- Havlíčkův Brod). Pro obě tyto trasy máme předběžné návrhy GVD s možnosti trasování dvou párů spěšných vlaku v obou relacích. Návrh pro trať Břeclav - Znojmo byl začátkem dubna postoupen zástupcům KORDISu a JMK.

Zde se můžete podívat na návrh GVD tratě Břeclav - Znojmo, stav je uvažován po 2. stavbě revitalizace.

Bv_Zn_GVD_2019_2parySp_Model.pdf (151244)