Lesk trati ze Znojma do Brna střídá úpadek

05.02.2014 18:38

Na tomto místě si můžete stáhnout novinový článek historika Jihomoravského muzea Jiřího Kacetla, kde připomíná vznik, minulost i současnost železniční trati ze Znojma do Brna.

přednáška.pdf (2667694)