Nostalgickým vlakem za poznáním k sousedům

01.05.2013 13:15
 

Společnost telčské místní dráhy a Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě o.s. pro Vás letos nachystali poznávácí výlet k sousedům pro rodiny s dětmi a fandy železnice historickou vlakovou soupravou taženou parní lokomotivou 433.

 

Prostřednictvím dvou nostalgických jízd historické vlakové soupravy tažené parní lokomotivou 433 si veřejnost na obou stranách moravsko-dolnorakouské hranice připomene společné historické kořeny a seznámí se s krajinou a sousedy „za kopečkem“.

Během první jízdy v sobotu 1. června 2013 budou moci cestující z jihozápadní Moravy poznat krásy dolnorakouského příhraničí na pomezí Vinné čtvrti (okolí Recu/Retz) a Lesní čtvrti (horní Podyjí okolo Drozdovic/Drosendorf). Druhá jízda 2. června nabídne pro změnu cestujícím ze severního Dolní Rakouska možnost poznat blíže jihomoravskou krajinu v okolí Znojma a Moravských Budějovic s cílem v Jemnici. Vlaková souprava bude obsahovat tři vozy pro 200 cestujících a také jeden vůz bufetový.

 

 

Sobota 1. června 2013 – pro cestující z Moravy

 

7:15 hod. Z Jemnice vyjede autobus s výletníky (kapacita 45 osob) do Znojma. Zájemci o tuto dopravu se musí předem nahlásit na TIC v Jemnici (tic@mesto-jemnice.cz)

8:20 hod. Na nádraží ve Znojmě bude připraven k odjezdu parní vlak do Rakouska. Cestující z Jemnice budou mít 45 sedadel ve vlaku rezervováno. Zbytek kapacity vlakové soupravy zaplní cestující ze Znojma a okolí. Jízdenky se kupují ve vlaku u průvodčího.

8:39/8:54 V Šatově bude parní lokomotiva doplňovat vodu.

9:10/9:40 Pobyt vlaku v Recu. Kvůli úvrati proběhne přejezd lokomotivy.

9:40 Z Recu vlak vytrvale stoupá po svahu Manhartského hřebene (Manhartsberg)

10:06/10:20 Ve Fládnici (Niederfladnitz) bude do lokomotivy opět doplněna voda.

10:54/11:14 Na zastávce Hessendorf-Rybářský ráj se mohou cestující projít k rybníkům a zpět.

11:48 Příjezd vlaku do cílové stanice v Drozdovicích. Cestující budou přivítáni malým občerstvením, zástupci radnice a místní kapelou.

12:30 Rozdělení cestujících do dvou skupin. Jedna skupina se vydá s průvodcem na prohlídku města, k dispozici budou české texty, aby prohlídce rozuměli i ti, kteří němčinu příliš neovládají. Druhá skupina pak půjde na oběd do středověkého městského špitálu (Bürgerspital), kde bude připraveno menu – opékané sele a pivo (6 eur) a káva se zákuskem (2 eura). Prohlídka je pro všechny zdarma, oběd i kávu si platí každý sám.

13:45 Obě skupiny se u špitálu prohodí: skupina po prohlídce jde na oběd, zatímco naobědvaná skupina se vydá na prohlídku. Ti, kdo na prohlídku nebudou chtít jít, mají pochopitelně volný program po městečku.

15:15 Vlak s cestujícími ze Znojma a okolí vyrazí z Drozdovic na zpáteční cestu.

Cestující z Jemnice ve městě zůstávají a podle zájmu mohou zajít na odpolední kávu či sejít k přírodní plovárně u řeky Dyje. Poté je v 16:30 na náměstí přistavený autobus odveze přímo do Jemnice (návrat 17:15).

16:23/16:47 Ve Fládnici lokomotiva doplní vodu. Křižování s rakouským Reblaus Expresem (16.35 hod).

17:10/17:35 Pobyt vlaku v Recu. Objezd lokomotivy.

18:15 Návrat vlaku do Znojma a konec programu prvního dne pro moravské cestující.

 

 

 

 

 

Neděle 2. června 2013 – pro cestující z Rakous

 

7:45 Z Drozdovic vyjede autobus s cestujícími (kapacita 45 osob) do Recu.

8:50 hod. Na nádraží v Recu bude připraven k odjezdu parní vlak na Moravu. Cestující z Drozdovic budou mít 45 sedadel ve vlaku rezervováno. Zbytek kapacity vlakové soupravy bude zaplněn cestujícími z Recu a okolí. Jízdenky se kupují ve vlaku u průvodčího.

9:25/9:40 Krátký pobyt vlaku na nádraží ve Znojmě. Případná volná kapacita ve vlaku může být využita cestujícími ze Znojma.

10:14/10:30 Na Šumné bude parní lokomotiva doplňovat vodu.

11:10/12:10 V Moravských Budějovicích bude připraven kulturní program: kapela, občerstvení, možnost návštěvy modelového kolejiště – Mašinkárny, dětské soutěže, prodej suvenýrů. Objezd lokomotivy.

13:03 Příjezd vlaku do cílové stanice v Jemnici. Za zvuků bubnů a fanfár přivítání starostou města, pozvání na nejstarší historickou slavnost Barchan (14.-16.6.), ukázky šermu v podání historické skupiny Lucemburk. Ochutnávka jemnického čaje. Pro obyvatele Jemnice bude možnost se svézt parním vlakem na otočku do Třebelovic (odj. 13:20)

13:25 Prohlídka Jemnice s historickým doprovodem – procházka arboretem (bývalá lesnická škola) ke gotickému kostelu sv. Víta a tamnímu podzemí. U kostela možnost pozdního oběda v restauraci. Oběd si platí každý cestující sám. Bude možno platit v eurech.

14:30 Odchod od sv. Víta zpět k nádraží po nově zrekonstruované ulici Topolová a Lípová.

Drozdovičtí v Jemnici zůstávají a vydají se s průvodcem ještě na prohlídku historického centra města. Poté pro ně bude na náměstí přistaven autobus (odj. 17:00), který je zaveze přímo domů (17:45).

15:00 Vlak s cestujícími z Recu a okolí, popř. moravskými cestujícími vyrazí z Jemnice na zpáteční cestu. Volná kapacita ve vlaku může být využita místními k cestě do M. Budějovic či Znojma.

15:52/16:25 Pobyt vlaku v Moravských Budějovicích. Objezd lokomotivy. Možnost navštívit Mašinkárnu.

17:04/17:30 Na Šumné bude parní lokomotiva doplňovat vodu.

18:05/18:35 Pobyt vlaku na nádraží ve Znojmě. Občerstvení.

18:51/19:17 Pobyt vlaku v Šatově. Občerstvení.

19:30 Návrat do Recu a konec programu druhého dne pro rakouské cestující.

 

 

Jízdné

Jednotný zvláštní tarif - celodenní

 

1. června

Jemnice-Znojmo (bus) + Znojmo-Drosendorf (vlak) + Drosendorf-Jemnice (bus)

 

Osoba od 15 let .....16 EUR / 400 Kč

 

Rodina 2+2 ...........32 EUR / 800 Kč

 

Dítě do 15 let zdarma

 

 

 

Znojmo – Drosendorf – Znojmo (vlak zpáteční)

 

Osoba nad 15 let..... 12 EUR / 300 Kč

 

Rodina 2+2............. 24 EUR / 600 Kč

 

Dítě do 15 let zdarma

 

 

2. června

Drosendorf-Retz (bus) + Retz-Jemnice (vlak) + Jemnice-Drosendorf (bus)

 

Osoba od 15 let........ 16 EUR / 400 Kč

 

Rodina 2+2............... 32 EUR / 800 Kč

 

Dítě do 15 let zdarma

 

 

Retz – Jemnice – Retz (vlak zpáteční)

 

Osoba nad 15 let...... 12 EUR / 300 Kč

 

Rodina 2+2.............. 24 EUR / 600 Kč

 

Dítě do 15 let zdarma

 

 

 

Organizují Společnost místní telčské dráhy a Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě ve spolupráci s městy Drosendorf, Znojmo a Jemnice.