02.11.2011 Lokálka do Jemnice slaví své 115 narozeniny

 

Lokálka do Jemnice oslaví své 115 narozeniny „mikulášským“ vlakem.

 

Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě, který se mimo jiné angažuje ve prospěch
obnovení osobní dopravy na trati Moravské Budějovice – Jemnice se rozhodl uspořádat u příležitosti
115. výročí otevření této dráhy (9. listopadu 1896) „I. Mikulášskou jízdu.“ Akce se uskuteční v neděli
4.12.2011 a proběhne ve spolupráci s oběma městy, jejichž zastupitelé se před časem jednoznačně
vyslovili pro funkční zachování této dráhy. Faktickým vyjádřením této vůle po obnovení osobní
dopravy byly úspěšné víkendové jízdy o prázdninách tohoto roku, na jejichž finanční zabezpečení se
obce obou mikroregionů (i přes velmi napjaté obecní rozpočty) složily. Pod hlavičkou JHMD vykonala
"Singrovka" M 240 z KPKV celkem 108 jízd a slušná obsazenost spojů prokázala trvající zájem
veřejnosti o osobní dopravu na této trati.
Trať do Jemnice (která je zároveň na seznamu kulturních památek) je jednou z mnoha, o které se
uvažuje, že bude nabídnuta potenciálnímu zájemci. Ačkoli město Jemnice již na podzim 2010
projevilo o tuto trať předběžný zájem, je všem jasné, že pravidelnou osobní dopravu nelze
dlouhodobě z obecních rozpočtů financovat. Organizátoři „I. Mikulášské jízdy“ si tak chtějí nejen
připomenout výročí a význam tratě, ale zároveň chtějí akcentovat myšlenku o nezbytnosti
bezúplatného převodu takovýchto tratí v případě, že zájem o trať projeví veřejný subjekt. Bez
současného nastavení alespoň částečného přerozdělení stávajících dotací na provoz a údržbu však ani
takovýto převod nebude mít trvalý smysl.
Pokud se vše podaří, díky pochopení KCOD Jihlava by měla být „I. Mikulášská jízda“ z Moravských
Budějovic do Jemnice vedena řadou 814 (Regionova). Organizátoři tak chtějí tímto „mikulášsky
netradičním“ vozidlem přinést veřejnosti naději v moderní železniční provoz i na tratích jihozápadní
Moravy. Dne 4.12.2011 se tady vydají na trať dva páry vlaků. Odjezdy jsou plánovány z Mor.
Budějovic 12:10 a 14:10, z Jemnice 13:15 a 15:15. Jízdné jedním směrem činí 50,- Kč (děti 20,-Kč).
Mikulášové, čerti, andělé a muzikanti zdarma. Rezervace je doporučena na adrese svdjzm@
seznam.cz.