17.06.2011 Do Jemnice opět vlakem - Barchan

 

 

Tisková zpráva

 

Do Jemnice opět vlakem!
 
  V pátek 17.6. a pak po celý nadcházející víkend při příležitosti jemnické slavnosti „Barchan“ vyjede na trať Moravské Budějovice – Jemnice opět osobní vlak. Historický motorový vůz společnosti „Jindřichohradecké místní dráhy“ pak bude na této trati pravidelně o prázdninových víkendech v měsíci červenci a srpnu zajišťovat tolik chybějící dopravní obslužnost. Trať, na které byla z rozhodnutí kraje Vysočina od 1.1.2011 neobjednána osobní doprava, tak díky neutuchající snaze města Jemnice znovu ožívá.
  Navzdory napnutým obecním rozpočtům byla nakonec dotační částka, potřebná k zajištění provozu shromážděna, a to především díky spolupráci jemnických s městem Moravské Budějovice a obcí mikroregionu Moravskobudějovicka. Místní politici tak dávají jasný signál Správě železniční dopravní
cesty a kraji Vysočina, že jsou si dobře vědomi, jak moc občané tuto trať potřebují a že zastavení osobní dopravy na této trati bylo neuváženým krokem.
  Vítáme částečné obnovení osobní dopravy na trati do Jemnice a velmi si vážíme nadčasového rozhodnutí zastupitelů příslušných obcí, které takto pevně stojí za zájmy svých občanů. Dlouhodobě však nelze tímto způsobem kompenzovat nedostatečnou dopravní obslužnost periferních regionů, jejíž zajištění je ze zákona v kompetenci krajů. Proto věříme, že tento krok místních politiků bude mít odezvu v přehodnocení postojů odpovědných politiků kraje Vysočina. Očekáváme, že v jednáních se Správou železniční dopravní cesty o obnovení pravidelné osobní dopravy na trati do Jemnice, se politická reprezentace kraje Vysočina postaví za zachování trati a za své občany stejně příkladně, jako se za své občany postavili místní zastupitelé. 
 
 
 
V Moravských Budějovicích dne 17. června 2011
Bc. Martin Kouřil
předseda spolku
Spolek pro veřejnou dopravu
na jihozápadní Moravě o.s