19.05.2011 Tisková zpráva - Jemnička

 

Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě
 

Tisková zpráva.

 

  Od zastavení veřejné osobní dopravy na trati Moravské Budějovice – Jemnice v lednu t.r. občané
Jemnicka a Morvskobudějovicka marně čekají na zlepšení dopravní obslužnosti. Je znát chybějící
vlakové spojení. Autobusová doprava zrušené vlaky nenahradila a stav veřejné dopravy na Jemnicku
zejména o víkendech a návaznosti spojů v relacích Jemnice – Jihlava a Jemnice - Znojmo je doslova
tristní.
  Vzhledem k nepřehledné situaci v resortu dopravy, způsobené neustálými půtkami uvnitř vládní
koalice, se městu Jemnice stále nedaří dovést k úspěšnému závěru jednání ohledně obnovení osobní
dopravy na této trati. Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě považuje tyto průtahy
v jednání za nešťastné a rizikové pro budoucí zachování tratě. Pokud se nepodaří do letních měsíců
zajistit obnovení osobní dopravy, jemnická lokálka tak přijde o další početnou skupinu cestujících –
prázdninové rekreanty a výletníky.
  Proto vítáme rozhodnutí města Jemnice zajistit alespoň nejnutnější provoz v letních měsících v režii
regionálních institucí. V těchto dnech probíhají jednání mezi městy Jemnice, Moravské Budějovice a
svazku obcí Moravskobudějovického mikroregionu za účelem shromáždění potřebných finančních
prostředků. Pro zajištění letního provozu na trati je nutno shromáždit částku 220 tis Kč, která není až
tak velká, ale pro samotnou malou Jemnici je přesto velkým soustem.
  Obracíme se proto na veřejné i soukromé subjekty s výzvou o zvážení konkrétní finanční podpory
letních vlaků na jemnické trati. S vědomím toho, že co si nevybojujeme a nevybudujeme jako občané
v našem regionu sami, to mít nebudeme. Je čas na podporu dobrých věcí odspodu, od občanské
společnosti, neboť rozhádaným politikům už nezbývá sil na řešení skutečných problémů. Ukažme
„těm nahoře“, že si dokážeme poradit i bez nich. Odměnou může být kromě dobrého pocitu třeba
reklama konkrétní regionální firmy projíždějící malebnou krajinou Jemnicka.
S příslibem konkrétní částky se do konce měsíce května obracejte přímo na městský úřad v Jemnici.
19.5.2011