Návrh na optimalizaci spojení Znojmo-Šatov linek S82 a 818 Ing. Jakuba Maršalíka

 

Od 1. 7. 2010 se celé Znojemsko připojilo do systému IDS JMK, což přineslo mnoho zlepšení v dopravní obslužnosti této oblasti, jako sjednocení jízdného, lepší provázanost spojů, více víkendových spojů i do odlehlejších míst a další. Ovšem Znojemsko, bráno jako specifická a okrajová oblast kraje, je v mnohém opomíjeno, jelikož pro kraj je nejdůležitější město Brno a jeho spádová oblast.

 

V současné době systém ve své podstatě funguje dobře, nicméně je tu na několika místech možná rezerva. Na Znojemsku se IDS JMK opírá především o autobusovou dopravu, což je dáno podfinancováním železniční infrastruktury v této oblasti. Najdou se zde i případy, kde by šlo lépe využít návazností autobusů na vlak nebo zefektivnit autobusové spoje.

 

Naším záměrem je, docílit efektivnějšího využití prostředků tak, aby se při finanční úspoře podařilo zachovat nebo dokonce zkvalitnit dopravní obslužnost. Toto řešení posléze předložit vedení kraje a koordinátorovi veřejné dopravy, kde chybí zástupci Znojemska a znalci místní problematiky, a dále postupovat společně.

 

V současné době jednáme o propojení autobusové linky 818 (Znojmo – Šatov) a vlakové linky S82 (Znojmo – Šatov) na nádraží v Šatově, která by přinesla obyvatelům Šatova a okolních obcí častější (v pracovní dny o 40 %, o víkendech o 100 % více spojů) a v mnoha případech i rychlejší spojení do Znojma. V současné době návrh vyhodnocuje koordinátor veřejné dopravy - firma KORDIS.

 

 Návrh na optimalizaci spojení Znojmo - Šatov linek S82 a 818 Ing. Jakuba Maršalíka

optimalizace Šatov.pdf (12,1 kB)