Návrh na zlepšení železničního spojení Znojma a okolí s vnitrozemím Martina Svobody

 

    V  minulém desetiletí se postupně z jízdních řádů na Znojemsku vytratily dálkové vlaky, čímž zcela zásadně klesla kultura cestování i dopravní dostupnost jihozápadní Moravy po železnici. V současné době zde jezdí pouze osobní vlaky vedené většinou zastaralými kolejovými vozidly. Pohodlné cestování po železnici je nyní možné pouze ve směru na Vídeň a i zde Jihomoravský kraj dopravu zcela nekoncepčně omezuje. Spojení na Prahu je nejkratší trasou přes Okříšky možné pouze se čtyřmi přestupy a s absolutně nekonkurenceschopnou jízdní dobou. V celé republice není město podobné velikosti a významu, které by mělo takto špatné spojení se zbytkem republiky. Jménem Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě si vám dovolujeme předložit návrh, který tuto situaci alespoň částečně řeší. Žádáme vás o posouzení a postoupení našeho návrhu radě města Znojma.

 

 Na základě práce Martina Svobody, studenta Dopravní fakulty Univerzity Pardubice, která variantně rozpracovává možnosti zlepšení dopravního spojení Znojemska s vnitrozemím, jsme vytipovali variantu, která je z hlediska dopravní obslužnosti a stávajících technických a organizačních možností nejefektivnější a zároveň finančně nejméně náročná. Jedná se o prodloužení stávající trasy rychlíku Pardubice - Jihlava až do Znojma a zpět, na který by v Havlíčkové Brodě navazovaly na rychlíky do/od Prahy. Vzniklo by spojení Znojma a Pardubic s velice dobrou délkou jízdy (zhruba 3 h a 45 min), navíc s možností dalšího návazného spojení (například severních Čech) a také spojení Znojma s Prahou s jediným přestupem (délka jízdy cca 4 h). Navrhované spojení je v relaci Znojmo – Pardubice prokazatelně rychlejší než autobusové spoje, v obou relacích (směr Praha i směr Pardubice) přináší zvýšení kultury cestování a pro obyvatele jihozápadní Moravy i lepší dopravní dostupnost ostatních regionů ČR. Není tudíž pravda, že železniční doprava je v této oblasti nekonkurenceschopná. Z našich poznatků vyplývá, že tento návrh podporuje i politická reprezentace dotčených obcí v trase uvažovaného spoje a občany Znojemska a okolí bude vnímán návrh jistě velmi pozitivně.

Zde je náš návrh podrobněji rozepsán ve formě jízdního řádu v přehledné tabulce:

 

9:02

19:14

Pardubice hl. n.

8:39

18:38

10:49

21:04

Havlíčkův Brod

6:58

16:57

11:19

21:29

Jihlava

6:30

16:30

11:46

21:56

Okříšky

6:01

16:02

12:15

22:25

Moravské Budějovice

5:32

15:32

12:33

22:43

Šumná

5:14

15:14

12:51

23:01

Znojmo

4:55

15:55