Obnovení rychlíku Znojmo - Jihlava (Praha)

Obnovení rychlíku Znojmo - Jihlava (Praha)

 

 

Návrh na zlepšení železničního spojení Znojma a okolí s vnitrozemím Martina Svobody
 

 

 V  minulém desetiletí se postupně z jízdních řádů na Znojemsku vytratily dálkové vlaky, čímž zcela zásadně klesla kultura cestování i dopravní dostupnost jihozápadní Moravy po železnici. V současné době zde jezdí pouze osobní vlaky vedené většinou zastaralými kolejovými vozidly. Pohodlné cestování po železnici je nyní možné pouze ve směru na Vídeň a i zde Jihomoravský kraj dopravu zcela nekoncepčně omezuje. Spojení na Prahu je nejkratší trasou přes Okříšky možné pouze se čtyřmi přestupy a s absolutně nekonkurenceschopnou jízdní dobou. V celé republice není město podobné velikosti a významu, které by mělo takto špatné spojení se zbytkem republiky. Jménem Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě si vám dovolujeme předložit návrh, který tuto situaci alespoň částečně řeší. 

 

 Na základě práce Martina Svobody, studenta Dopravní fakulty Univerzity Pardubice, která variantně rozpracovává možnosti zlepšení dopravního spojení Znojemska s vnitrozemím, jsme vytipovali variantu, která je z hlediska dopravní obslužnosti a stávajících technických a organizačních možností nejefektivnější a zároveň finančně nejméně náročná. Jedná se o prodloužení stávající trasy rychlíku Pardubice - Jihlava až do Znojma a zpět, na který by v Havlíčkové Brodě navazovaly na rychlíky do/od Prahy. Vzniklo by spojení Znojma a Pardubic s velice dobrou délkou jízdy (zhruba 3 h a 45 min), navíc s možností dalšího návazného spojení (například severních Čech) a také spojení Znojma s Prahou s jediným přestupem (délka jízdy cca 4 h). Navrhované spojení je v relaci Znojmo – Pardubice prokazatelně rychlejší než autobusové spoje, v obou relacích (směr Praha i směr Pardubice) přináší zvýšení kultury cestování a pro obyvatele jihozápadní Moravy i lepší dopravní dostupnost ostatních regionů ČR. Není tudíž pravda, že železniční doprava je v této oblasti nekonkurenceschopná. Z našich poznatků vyplývá, že tento návrh podporuje i politická reprezentace dotčených obcí v trase uvažovaného spoje a občany Znojemska a okolí bude vnímán návrh jistě velmi pozitivně.

Zde je náš návrh podrobněji rozepsán ve formě jízdního řádu v přehledné tabulce:

 

 

9:02

19:14

Pardubice hl. n.

8:39

18:38

10:49

21:04

Havlíčkův Brod

6:58

16:57

11:19

21:29

Jihlava

6:30

16:30

11:46

21:56

Okříšky

6:01

16:02

12:15

22:25

Moravské Budějovice

5:32

15:32

12:33

22:43

Šumná

5:14

15:14

12:51

23:01

Znojmo

4:55

15:55

 

 

 

 

Grafické znázornění návrhu si můžete prohlédnot rozkliknutím následujícího odkazu:


Retz - Jihlava - Pardubice.JPG