Odpověď KÚ na Návrh na zlepšení dopravní obslužnosti jihozápadní Moravy

 Odpověď KÚ Jihomoravského kraje Odboru dopravy ing. Lubomíru Káňovi na Návrh na zlepšení dopravní obslužnosti jihozápadní Moravy ze dne 28.03.2012:

Odpověď KÚ JMK.pdf (108,1 kB).