Plán vysokorychlostních železnic v ČR - zapojení jihozápadní Moravy

Plán vysokorychlostních železnic v ČR - zapojení jihozápadní Moravy

   Dne 18.5.2012 se obrátil místopředseda spolku SVD-JZM PhDr. J. Kacetl se žádostí o napojení jihozápadní Moravy na síť VRT (vysokorychlostní tratě) na ústavní činitele ČR tímto dopisem:

 

 

 

Vážený pane senátore,
 
obracím se na Vás jako na předsedu senátního klubu ODS a zejména také jako na jediného senátora ODS z jižní Moravy s prosbou o podporu strategického požadavku pro region jihozápadní Moravy (okresy Znojmo a Třebíč), tedy regionu, jenž je dnes poněkud nešťastně rozdělen mezi Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.
 
Jedná se o v současnosti diskutovaný základní výhled sítě vysokorychlostních železnic (VRT) v českých zemích. Ten počítá v následujících třiceti letech s výstavbou páteřní vysokorychlostní trati Praha - Brno, na kterou budou navazovat dosud nepříliš přesně definované odbočky - modernizované nadregionální železniční tratě. Jednou z takových odboček by v zájmu celé jihozápadní Moravy měla být zhruba 100 km dlouhá dráha napojující hlavní sídla tohoto regionu - Jihlavu, Třebíč, Moravské Budějovice a Znojmo. V těchto městech žije zhruba 150 tisíc obyvatel, celá oblast okresů Jihlava, Třebíč a Znojmo čítá okolo 350 tisíc obyvatel. Požadavek napojení této oblasti na evropskou síť rychlé železnice je proto zcela pochopitelný a v zájmu udržitelného regionálního rozvoje opodstatněný. Důležitým aspektem je také skutečnost, že nedávno byla  velkým nákladem dotovaným Evropskou unií zrekonstruována železniční dráha mezi Znojmem a rakouskou metropolí Vídní, která ovšem bez pokračování směrem na Jihlavu a Prahu zůstává pouhou slepou větví. Modernizací této staré trasy "Severozápadní dráhy" Vídeň-Znojmo-Třebíč-Jihlava by vznikla alternativní trasa pro nákladní i osobní drážní dopravu v případě přetížení hlavního koridoru Praha-Brno-Břeclav-Vídeň. Je zřejmé, že tu neřešíme dopravní projekt na příští roky, ale na desetiletí dopředu. Je však nezbytné, aby se od počátku se zapojením naší oblasti JZ Moravy v celkovém konceptu počítalo.   
 
Senátor ODS za Třebíčsko, pan Vítězslav Jonáš, již začal vyvíjet aktivitu směřující k prosazení této myšlenky na půdě Senátu ČR. Bylo by velmi dobré, pokud byste se i Vy, pane senátore, za tuto myšlenku postavil a posílil tak vyjednávací pozice pro tento záměr na Ministerstvu dopravy ČR. Věřím rovněž, že by to i výrazně pomohlo jako originální bod volebního programu v rámci nadcházející volební kampaně pro volby do krajů Vysočina a Jihomoravský kraj a také v obvodu Třebíčska do Senátu Parlamentu ČR na podzim letošního roku. O podporu v této věci si dovoluji i laskavě požádat pana senátora Dr. Vystrčila za obvod Jihlavska, kterému tento dopis zasílám v kopii.
 
Předem vřele děkuji za zvážení tohoto podnětu a přeji hodně sil ve Vaší politické práci.
 
S pozdravem
 
PhDr. Jiří Kacetl
zastupitel města Znojma a člen MR ODS Znojmo
místopředseda Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě o.s.
 
 
Na vědomí:
Vítězslav Jonáš, senátor Parlamentu ČR 
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor Parlamentu ČR
Ing. Jiří Crha, kandidát ODS na hejtmana JmK
Ing. Jiří Kadrnka, předseda RS ODS JmK
Ing. Petr Nezveda, předseda OS ODS Znojmo
Ing. Vojtěch Fabík, zastupitel JmK
Mgr. Pavel Málek, starosta města Jevišovice