"Pojedeme s vámi" do Jemnice - podpora dalšího provozu tratě M. Budějovice - Jemnice leden 2011

"Pojedeme s vámi" do Jemnice - podpora dalšího provozu tratě M. Budějovice - Jemnice leden 2011

Podpora železniční dopravy na regionální trati Moravské Budějovice – Jemnice
 

Našim cílem je, aby trať do Jemnice opět sloužila pravidelné osobní dopravě, protože: mezi občany i dopravci trvá zájem o dopravu; vlak přináší možnosti, které silniční doprava nepokryje a vede občany k šetrnému způsobu dopravy; nebyl dán prostor pro optimalizaci spojů a pro seriózní propočet nákladů na provoz a údržbu tratě; je chybou nevyužít funkční trať, která je v dobrém technickém stavu, k zajištění dopravní obslužnosti; trať je vyhlášena jako kulturní památka; trať přispívá k vyšší kvalitě života a trvale udržitelnému rozvoji okrajového regionu.
  Pokládáme za systémovou chybu jednorázové zrušení všech osmi párů vlaků. Nebyly vyhodnoceny všechny dopady případného zrušení dráhy a jasně defi-nován veřejný zájem regionu. Kraj Vysočina tak podlehl neoprávněnému nátlaku ze strany SŽDC, a nepostavil se za optimalizaci a zachování tratě ve prospěch občanů
  Vítáme rozhodnutí Drážního úřadu, který žádost SŽDC o zastavení dopravy zamítnul s poukazem na prokázaný veřejný zájem.
Odmítáme snahy změnit dráhu na vlečku
Podporujeme dlouhodobou snahu města Jemnice o bezúplatné převzetí tratě do vlastnictví města či svazku obcí.
 
 
 
Vznik a význam trati do Jemnice

 

  Zatímco Moravské Budějovice získaly železniční spojení se světem výstavbou Severozápadní dráhy již v roce 1871, Jemnicko, Dačicko, Slavonicko i Telčsko bez moderního dopravního spojení stále více zaostávají za ostatními částmi země. Vysoká míra nezaměstnanosti a nemožnost denního dojíždění za prací přináší vylidňování celého regionu a brzdí jeho hospodářský rozvoj.
  Ačkoli představitelé obcí, majitelé velkostatků i místní podnikatelé usilují na všech možných úrovních o rychlou nápravu, bude trvat další čtvrtstoletí, než se jim to alespoň částečně podaří. Slabá podpora centrálních a nekoncepčnost v rozhodování zemských orgánů nedokážou potlačit spory o vedení trasy zamýšlené železnice. Trať Moravské Budějovice – Jemnice se tak stane pouhým torzem původního velkolepého projektu dráhy spojující jihozápadní Moravu s jižními Čechami. Rozpad Rakousko-Uherska a o třicet let později zánik zemského zřízení ve prospěch krajů, odsunou ideje tohoto projektu do věku automobilismu a nerovné konkurence silniční a železniční dopravy.
  Prohlášení trati Moravské Budějovice – Jemnice za kulturní památku při jejím stoletém výročí má tedy význam nejen krajinářský a technický (zachované prvky architektury a vybavení), ale rovněž kulturně historický. Existující trať je svědectvím o nezměrném úsilí našich předků o pozvednutí celého regionu.