Prosba za zlepšení spojení Znojmo - Wien

Vážený pane řediteli Horský, vážení pracovníci KORDIS JMK a.s.!
 
Před čtyřmi roky, v březnu 2011, byl upraven jízdní řád vlaků na Severozápadní dráze mezi Znojmem a Vídní k nevýhodě obyvatel Znojma a jeho spádové oblasti.
 
Zrušeny tehdy byly osobní vlaky Os 2281 s odjezdem ze Znojma 5:31 hod. a Os 2288 s příjezdem do Znojma v 20:34. Již tehdy jsem byl přesvědčen (a nebyl jsem sám), že tímto krokem dojde k dalšímu nežádoucímu omezení v již tak velmi chudé nabídce vlakových spojů vedoucích ze/do železniční stanice Znojmo. Onen první ranní vlak Os 2281 tehdy zajišťoval dopravu ze Znojma přímo až na letiště Wien-Schwechat a byl zaveden teprve k 12. 12. 2010. Neměl tedy vůbec šanci vejít do povědomí lidí a získat si své uživatele. Pouhé dva měsíce provozu v zimní (neturistické) sezóně a s malou reklamou v médiích byly prostě žalostně málo.
U večerního vlaku Os 2288 se jednalo o spoj vyjíždějící z Vídně okolo 19. hodiny. Jako občasný odborný cestovní průvodce mohu potvrdit, že zejména na jaře a v létě byl tento spoj hodně využíván našimi občany a turisty, kteří s oblibou vyjíždějí za krásami naší někdejší metropole na Dunaji a 19. hodina je optimální pro nástup na zpáteční cestu po celodenním výletu. 
 
A co je nejdůležitější, u obou spojů, ranního i večerního, především platí, že zajišťovaly občanům Znojemska možnost dojíždět do Vídně či severního Dolního Rakouska za prací. Nezaměstnanost na Znojemsku je dlouhodobě vysoká a dojíždění do oblasti okresů Hollabrunn, Korneuburg a hlavního města Vídně se za poslední čtyři roky od uvolnění rakouského pracovního trhu pro občany ČR (květen 2011) stalo poměrně frekventovaným jevem.
 
Zrušení uvedeného páru spojů v březnu 2011 efektivní dojíždění za prací do Dolního Rakouska znemožnilo. V současnosti první ranní spoj dojede do Vídně až v 8:30 hod. (tj. příliš pozdě) a poslední spoj z Vídně odjíždí již krátce před 17. hodinou, což je doba, kdy mnohé firmy teprve končí pracovní dobu. Občané na zrušení zareagovali logicky: dojíždějí za prací individuálně automobilem (to je proti smyslu poslání veřejné dopravy), popř. jedou autem na nejbližší rakouské nádraží Retz či Guntersdorf a odtud teprve pokračují vlakem dále. Tato situace mi připadne naprosto absurdní ve světle miliardové investice do modernizace úseku železniční trati Znojmo – Šatov – Retz v letech 2005-2009.
 
Rozumím tomu, že v roce 2011 bylo škrtnutí uvedeného páru vlaků odůvodněno dopady celosvětové hospodářské krize na veřejné rozpočty ČR. Krize nyní zcela odezněla a náš stát se opět těší růstu HDP a lepším daňovým výnosům. Nabízí se proto jasně požadavek, aby uvedené spoje byly do jízdního řádu opět zavedeny. Připomínám fakt, že před modernizací a elektrifikací (před rokem 2005) jezdívalo na této trati 9 párů spojů a ještě v roce 2010 jezdilo 7 párů přímých osobních vlaků mezi Znojmem a Vídní. Redukce přišla poprvé v prosinci 2010 především o víkendech, v březnu 2011 se pak situace ustálila na současných 5 párech denně. Je zřejmé, že veliká investice do zmíněné modernizace této pro Znojmo životně důležité železniční tratě, hrazená z národních, ale především evropských fondů, musí splňovat zásadu udržitelnosti. Velmi se proto přimlouvám a chtěl bych Vás poprosit, abyste se o znovuzavedení zmíněných spojů u objednavatele veřejné dopravy – Jihomoravského kraje – co nejdříve zasadili. Znojemsko Vám za to bude zajisté velmi vděčné! 
 
Předem děkuji za vstřícnost!
 
 
Se srdečným pozdravem
 
PhDr. Jiří Kacetl
zastupitel města Znojma
 
 
 
Na vědomí, s prosbou o politickou podporu: Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města Znojma, poslanec PS Parlamentu ČR, zastupitel JmK; Mgr. Jan Blaha, místostarosta města Znojma; Ing. Drago Sukalovský, zastupitel JmK; Ing. Karel Černý, vedoucí odboru dopravy MěÚ Znojmo