Stanovisko Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě k omezení rychlíkové dopravy Ministerstvem dopravy ČR

Stanovisko Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě k omezení rychlíkové dopravy Ministerstvem dopravy ČR


Od 1.7.2013 Ministerstvo dopravy ČR výrazně omezí rychlíkovou dopravu na tratích Vysočiny v relacích Brno – Třebíč – Jihlava a Havlíčkův Brod –Jihlava – Jindřichův Hradec. Zrušeny, případně omezeny budou tzv. okrajové spoje, které měly nezastupitelnou funkci v zajištění ranní a večerní frekvence cestujících v dopravě především do vzdálenějších destinací.
Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě pokládá toto rozhodnutí za nešťastné, neboť tímto krokem se nadále prohlubuje odříznutí regionu jihozápadní Moravy od dálkové veřejné dopravy – a to nejen železniční, ale i kombinované. Konfigurace tratí Vysočiny spolu se strukturou osídlení, rozloženou do několika rovnocenných center, předurčuje dálkové spoje na Vysočině k páteřní roli železnice více, než kde jinde. Dotčené rychlíkové spoje tvoří nejen první a poslední spojení tří krajských měst, ale jsou i první a poslední možností, jak pro občany odlehlých oblastní nastoupit cestu tak, aby i do vzdálených destinací docestovali ráno, nikoli v poledne, případně nemuseli nastupovat cestu zpět v brzkém odpoledni.
Domníváme se, že šetřit oříznutím spojů v okrajových časových polohách je zejména v kraji Vysočina krokem nedomyšleným – nejen s ohledem na nízkou ekonomickou potenci, nutící obyvatele denně cestovat za prací přes hranice kraje, ale zejména kvůli tomu, že Vysočina je pro jiné regiony klíčovou průjezdní oblastí.
Opomíjení role Vysočiny, jako důležité křižovatky dopravních proudů ležící prakticky uprostřed našeho státu, svědčí o nedostatku smyslu pro nutnost aktivní podpory soudržnosti centra státu s okrajovými oblastmi. V souvislosti se započatou rekonstrukcí dálnice D1 pokládáme jakékoli omezení dálkové železniční dopravy v této oblasti za strategickou chybu, která v konečném důsledku může znamenat další příklon veřejnosti k individuální automobilové dopravě a v dotčených regionech definitivní rozpad systému veřejné dopravy vůbec.
Martin Kouřil, předseda SVD-JZM