Trať do Jemnice a výletní vlak pro jihozápadní Moravu

Trať do Jemnice a výletní vlak pro jihozápadní Moravu

zpráva o situaci a stav projektu na jaře 2014

-

SVD-JZM ve spolupráci s městem Jemnice a městem Moravské Budějovice dlouhodobě usiluje o obnovení provozu na železniční trati do Jemnice a zachování této trati jako dopravní infrastruktury i jako technické památky pro budoucí generace. Za tímto účelem byly v období 2013 – jaro 2014 podniknuty organizační i technické kroky, jejichž přehled je předmětem této zprávy.
 
 
 
 
Zpracoval: Bc. Martin Kouřil, předseda SVD-JZM
30. května 2014