U znojemské nemocnice vznikne nová železniční zastávka

U znojemské nemocnice vznikne nová železniční zastávka
Podle plánů znojemské radnice by měla vzniknout ve Znojmě na ulici Růženy Svobodové nová železniční zastávka na trati Znojmo - Okříšky . Spolek    SVD-JZM tuto aktivitu vítá a podporuje jako rozvoj ekologické veřejné dopravy.
Více informací získáte z novinového článku z následujícího odkazu: