Žádost Spolku o vyřazení tratě 241 ze seznamu tratí určených k převodu do kategorie drah regionálních

Žádost Spolku o vyřazení tratě 241 ze seznamu tratí určených k převodu do kategorie drah regionálních

 Tímto dopisem 15.02.2012 oslovil Spolek ministra dopravy Pavla Dobeše o vyřazení tratě 241 ze seznamu tratí určených k převodu do kategorie drah regionálních, což podpořila i Rada města Moravské Budějovice na svém zasedání 9.3.2012.

Dopis ministru P. Dobešovi.pdf (496,2 kB)

Dopis ministru P. Dobešovi II.pdf (518,5 kB)

Popora MR Moravských Budějovic.pdf (173,5 kB)

 

 Na tento podnět reagovalo ministerstvo dopravy odpovědí Spolku v následujícím znění:

 

Reakce ministerstva dopravy.pdf (332,4 kB)