IX. Mikulášské jízdy ( rozpracováno )

Autoři fotografií: Václav Kopečný, SVD JZM