Projekt pro turistický provoz na lokálce M. Budějovice-Jemnice

Projekt pro turistický provoz na lokálce M. Budějovice-Jemnice

Prioritou je dokončení rekonstrukce obou vagónů a lokomotivy s využitím nově pronajaté jemnické výtopny, kde dne 15.2.2014 před zasedáním valné hromady proběhla pracovní brigáda. Práce budou nadále probíhat formou víkendových brigád, jejichž rozpis a vedení zajistí M. Kouřil. Postupováno bude v závislosti na dostupných finančních prostředcích.

 

Aktuální postup prací: https://www.svd-jzm.cz/nase-projekty/vyletni-vlak-pro-jz-moravu/