Výletní vlak pro jz. Moravu

      

logo SVD-JZM

Primární myšlenkou projektového záměru byla podpora obnovení provozu na tratě do Jemnice. Aby bylo možno projekt realizovat nízkonákladově, bez pomoci Evropských fondů, byl projekt později zpracován do etap. První etapa projektu počítá s realizací výletního vlaku nejen pro jemnickou trať, ale pro celou jihozápadní Moravu.

Zde je zpracována studie celého projektu:

 Parní vlak pro Jemnickou dráhu.pdf (800,4 kB) 

 

Aktuální stav projektu:

Během roku 2013 byla provedena částečná rekonstrukce obou zakoupených vozů Dak. Oba vozy prošly hrubou rekonstukcí vozové skříně a byly osazeny novými okny. Bufetový vůz získal z 90% dokončený vrchní nátěr.

Na přelomu roku 2013-14 se pracovalo na rekonstrukci lokomotivy, zejména na dokončení základního nátěru, rekonstrukci a seřízení soustavy vzduchové brzdy, elektroinstalace kontrolek palubní desky a obnova tabulí bočních oken.

V první polovině roku 2014 byla na lokomotivě provedena rekonstrukce závěsů brzdových zdrží, oprava madel, dokončení opravy bočních oken a revize UTZ. Taktéž proběhlo dokončení vrchního nátěru. Na vagónech proběhlo dokončení opravy výdřevy stropu, broušení a nátěr interiéru, dokončení přechodového můstku a závor na plošině, položení podahové krytiny (vodovzdorná překližka), usazení lavic, polic v bufetu a dokončení vrchního nátěru vozů. Do meziprostoru sedaček byly namontovány malé stolky.

V druhé polovině roku 2014 byla zprovozněna elektroinstalace uvnitř vozů zajišťující především osvětlení i řízení vytápění vozu. V tomto období bude realizován projekt dotváření interiéru. V neděli 24.8.2014 poběhla první zkušební jízda celé soupravy po níž následovaly jízdy veřejné.

Postup prací je obrazově znázorněn na fotografiích  níže .


Kromě projektové i fyzické práce stále hledáme prostředky na dofinancování této první etapy.
Pokud byste chtěli přispět na první etapu projektu, neváhejte, náš účet číslo 3224301359 / 0800 je vám pro tento účel k dispozici

 

Fáze projektu podrobně: projekt 2012-2013.pdf (452 kB)

 

 

 

 

Dílčí projekty na rekonstrukci obou původně služebních vozů:
Jeden vůz je přestavěn na vůz vyhlídkový, druhý bufetový.
Náčrtky a popis přestavby je v těchto materiálech:  Přestavba bufetový vůz.pdf (380,2 kB)

                                                                          Přestavba vyhlídkový vůz.pdf (371,9 kB)

 

 

 

Dlouhodobě probíhá renovace lokomotivy a vozů. Průběh je zachycen v naší fotogalerii.

 

 

Fotodokumentace 1. jízdy do Jemnice