Trať Jemnice - Mor. Budějovice

Trať do Jemnice a výletní vlak pro jihozápadní Moravu

zpráva o situaci a stav projektu na jaře 2014 - SVD-JZM ve spolupráci s městem Jemnice a městem Moravské Budějovice dlouhodobě usiluje o obnovení provozu na železniční trati do Jemnice a zachování této trati jako dopravní infrastruktury i jako technické památky pro budoucí generace. Za...

"Jemnička" - teze k obnovení osobní dopravy

        Stručná rekapitulace událostí:   - léto 2010 – SŽDC vypracovává seznam tzv. „nerentabilních“ tratí navržených na zrušení a tímto seznamem seznamuje kraje. Na seznamu figuruje trať do Jemnice - podzim 2010 – na základě informace, že trať Moravské...

"Jemnička" - Návrh optimalizace osobní dopravy

  Návrh na optimalizaci osobní dopravy na trati Moravské Budějovice - Jemnice vypracoval Bc. Martin Kouřil, který...   ... si můžete přečíst rozkliknutím následujícího odkazu.  Jemnička - Návrh optimalizace osobní dopravy(2).pdf (246,1 kB)

Podpora MÚ obnovení provozu na žel. trati Moravské Budějovice - Jemnice

Tímto dopisem podpořil Městský úřad Moravské Budějovice snahy Spolku SVD-JZM o obnovení provozu na železniční trati Moravské Budějovice - Jemnice, která byla vyhlášena kulturní památkou zapsanou do Registru národních kulturních památek.   Vyjádření orgánu památkové péče.pdf (335,4 kB)

Ministr dopravy dává železnici na Jemnicku druhou šanci

 Článek z www.horacke-noviny.com dne 17.04.2012:

Dopis Spolku ministru financí p. Kalouskovi jako žádost o pomoc při korekci snah MD při převodu tratí

 Tento dopis poslal Spolek SVD-JZM jako žádost o pomoc při korekci snah Ministerstva dopravy převádět tzv. nerentabilní železniční tratě pouze formou prodeje ministru financí p. Kalouskovi. Snažili jsme se takto získat podporu možnosti převedení železničních tratí které nechce provozovat...

Odpověď pracovníka památkového úřadu ve věci povinnosti vlastníka kulturní památky

Zde můžete nalézt odpověď p. Celestýny Novotné na otázku Spolku SVD-JZM na povinnosti vlastníka ke kulturní památce. Odpověď Celestýny Novotné.pdf (545,8 kB) Odpověď Celestýny Novotné 2.pdf (321,7 kB)